WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)原文,翻译,赏析_拼音版_作者辛弃疾 - 云南古诗学习网

水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)

作者:辛弃疾朝代:宋代
水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)原文
听兮清佩琼瑶些。明兮镜秋毫些。君无去此,流昏涨腻,生蓬蒿些。虎豹甘人,渴而饮汝,宁猿猱些。大而流江海,覆舟如芥,君无助、狂涛些。
路险兮、山高些。愧余独处无聊些。冬槽春盎,归来为我,制松醪些。其外芳芬,团龙片凤,煮云膏些。古人兮既往,嗟余之乐,乐箪瓢些。
水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)拼音解读
tīng xī qīng pèi qióng yáo xiē 。míng xī jìng qiū háo xiē 。jun1 wú qù cǐ ,liú hūn zhǎng nì ,shēng péng hāo xiē 。hǔ bào gān rén ,kě ér yǐn rǔ ,níng yuán náo xiē 。dà ér liú jiāng hǎi ,fù zhōu rú jiè ,jun1 wú zhù 、kuáng tāo xiē 。
lù xiǎn xī 、shān gāo xiē 。kuì yú dú chù wú liáo xiē 。dōng cáo chūn àng ,guī lái wéi wǒ ,zhì sōng láo xiē 。qí wài fāng fēn ,tuán lóng piàn fèng ,zhǔ yún gāo xiē 。gǔ rén xī jì wǎng ,jiē yú zhī lè ,lè dān piáo xiē 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

辛弃疾辛弃疾 辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁… 详情

水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)原文,水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)翻译,水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)赏析,水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)阅读答案,出自辛弃疾的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/52538.html

诗词类别

辛弃疾的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语