WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

水龙吟·过南剑双溪楼原文,翻译,赏析_拼音版_作者辛弃疾 - 云南古诗学习网

水龙吟·过南剑双溪楼

作者:辛弃疾朝代:宋代
水龙吟·过南剑双溪楼原文
举头西北浮云,倚天万里须长剑。人言此地,夜深长见,斗牛光焰。我觉山高,潭空水冷,月明星淡。待燃犀下看,凭栏却怕,风雷怒,鱼龙惨。
峡束苍江对起,过危楼,欲飞还敛。元龙老矣!不妨高卧,冰壶凉簟。千古兴亡,百年悲笑,一时登览。问何人又卸,片帆沙岸,系斜阳缆?
水龙吟·过南剑双溪楼拼音解读
jǔ tóu xī běi fú yún ,yǐ tiān wàn lǐ xū zhǎng jiàn 。rén yán cǐ dì ,yè shēn zhǎng jiàn ,dòu niú guāng yàn 。wǒ jiào shān gāo ,tán kōng shuǐ lěng ,yuè míng xīng dàn 。dài rán xī xià kàn ,píng lán què pà ,fēng léi nù ,yú lóng cǎn 。
xiá shù cāng jiāng duì qǐ ,guò wēi lóu ,yù fēi hái liǎn 。yuán lóng lǎo yǐ !bú fáng gāo wò ,bīng hú liáng diàn 。qiān gǔ xìng wáng ,bǎi nián bēi xiào ,yī shí dēng lǎn 。wèn hé rén yòu xiè ,piàn fān shā àn ,xì xié yáng lǎn ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

辛弃疾辛弃疾 辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁… 详情

水龙吟·过南剑双溪楼原文,水龙吟·过南剑双溪楼翻译,水龙吟·过南剑双溪楼赏析,水龙吟·过南剑双溪楼阅读答案,出自辛弃疾的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/52537.html

诗词类别

辛弃疾的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语